We add motion to your system

Admotion erbjuder komponenter och kunskap inom linjära och roterande rörelser. Med ett nätverk av utvalda och specialiserade tillverkare världen över, kan vi erbjuda unika lösningar, personlig service och ett stort kunnande.

Våra två produktområden

Inom våra två produktområden finns ett antal olika produkter och komponenter med olika förutsättningar, användningsområden och förtjänster.

För roterande rörelser, transmission, erbjuder vi ett komplett och omfattande sortiment av produkter beroende på krav och applikation: Motorer, Växlar och Frekvensomriktare.

Med ställdon som basprodukt och gasfjädrar som ett prisvärt komplement, är vi en helhetsleverantör på marknaden för linjära rörelser. Vi driver utvecklingen och erbjuder svårslagen kvalitet och prestanda. Produkterna används främst inom industri, medicinska hjälpmedel och kontorsmöbler. (Medan ställdon drivs med elektricitet, kräver gasfjädrar manuell kraft.)

Vi minimerar miljöpåverkan

Som ett led i vår vision ”Add motion for a better world” fokuserar vi på att minimera miljöpåverkan inom båda våra produktområden. Ett exempel är vår strävan att minska energiförbrukningen, t ex genom att ligga i framkant gällande utvecklingen av miljövänliga asynkronmotorer eller minimera standbyförbrukningen i kommersiella och privata sektorn.

Ett steg till för våra kunder

Tack vare ett nära samarbete med våra kunder och de främsta tillverkarna på marknaden, ligger vi alltid i framkant kunskapsmässigt. Därmed kan vi förutse behov, komma med förslag samt skapa anpassade lösningar som sätter våra kunder i rörelse. Att ta ett steg till och anstränga oss lite extra är en självklarhet i varje kundsituation.

Läs mer om oss

 

 
 

© 2016 Admotion AB | Tillverkarvägen 20 |  187 66 Täby, Sweden | + 46 8 444 31 50
All rights reserved. Web: NyWeb