We add motion to your system

Admotion erbjuder komponenter och kunskap inom linjära och roterande rörelser. Med ett nätverk av utvalda och specialiserade tillverkare världen över, kan vi erbjuda unika lösningar, personlig service och ett stort kunnande.

Admotion – en stor utmanare i litet format

Admotion är en etablerad utmanare inom komponentförsörjning för tillverkningsindustrin inom linjär och roterande rörelse. Admotion har det lilla företagets fördelar i flexibilitet och kostnadsmassa, och det stora företagets expertis och erfarenhet inom konstruktion och dimensionering av transmissioner såväl linjära som roterande. Vi har ett djupt etablerat samarbete med ett antal utvalda leverantörer inom respektive segment, tillsammans med dem har vi ett unikt erbjudande i form av bredd, spets, kvalitet samt ett aggressivt pris.

 

Rätt kunskap ger kundanpassade lösningar

Vi arbetar nära våra kunder och leverantörer. Med vår gemensamma kunskap kan vi skapa effektiva kundanpassade lösningar för specifika behov – både när det handlar om att förbättra en befintlig lösning och att utveckla en helt ny produkt. Vår kunskap och erfarenhet gör det lättare att förutse behov och därigenom förbättra kundens unika lösning.

Ett lyft för våra kunder

Våra kunder finns inom flera sektorer – hjälpmedel inom medicin och äldrevård, hisstillverkning, ergonomiska produkter och kontorsutrustning är några exempel. Här bidrar Admotions komponenter till att öka livskvaliteten, förbättra arbetsmiljön, sänka kostnaderna och effektivisera energianvändningen.

  • TiMotion Pelare TL3
  • TiMotion Ställdon TA19

TiMotion Pelare TL3

TiMotions TL3-serie är tillverkade i pressat aluminium och designade enligt en kvadratisk form. Pelarna är lämpliga i medicinska och industriella applikationer. Genom ny, effektiv teknik säkerställer TL3 vertikala lyft med en hög grad av stabilitet.

Läs mer >>

TiMotion Ställdon TA19

Timotions TA19 har ett för ställdon i denna storleksordning den unika funktionen att vara teleskoperande. Detta är tillåter en längre slaglängd med ett kortare inbyggnadsmått än konventionella ställdon, TA19 är väldigt tyst och lämpar sig för ergonomiska applikationer.

Läs mer >>


admotion-sidfotloggo

Copyright © 2017 admotion.
All Rights Reserved. Web: NyWeb

Nyhetsbrev

Sociala medier

Kontaktinformation

Admotion AB
Tillverkarvägen 20
187 66 Täby, Sweden
+ 46 8 444 31 50